Personvernpolitikk for MRKK aps

I vår Personvernpolitikk for MRKK aps finner du hjelp til å forstå, hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler inn dem, og hva vi som dataansvarlig organisasjon bruker dem til.

Generelt

1.1. Denne Personvernpolitikken er gjeldende for samtlige personlige opplysninger du gir oss og/eller som vi samler inn om deg, når du er kunde hos MRKK eller når du besøker våre nettsteder lednordic.no og yourshave.no.

Dataansvarlig

2.1. De dataansvarlige organisasjonene for behandling av dine personopplysninger er:

NO adresse:

mrkk aps, c/o Nordic DC, e-post boxes etc 348, pløens gate 4, 0181 Oslo

cvr 920667112

DK adresse:

lednordic – En del av MRKK ApS

Organisasjonsnummer. nr. 36891963

Storegade 17

8752 Østbirk

Denmark

 

2.2. Når vi behandler personlige opplysninger overholder vi EU’s personvernforordning (GDPR) samt de norske personvernregler som måtte være gjeldende etter 25. mai 2018.

 

2.3. Har du spørsmål til vår personvernpolitikk eller måten vi behandler dine personlige opplysninger som er registrert hos MRKK aps kan du henvende deg per e-post: info@lednordic.no eller telefon: +45 60 88 10 57

 

2.4. Ønsker du innsikt i dine personlige opplysninger eller mener du at det er registrert feil data – eller har du andre innsigelser, kan du likeledes henvende deg til MRKK aps: info@lednordic.no eller telefon: +45 60 88 10 57. Du har mulighet å få innsikt i hvilken informasjon som er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i personvernloven.

 

Nettside og informasjonskapsler

3.1. Når du besøker våre nettsteder lednordic.no og yourshave.no benytter vi Google Analytics-informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettleser for å kunne kjenne igjen datamaskinen din ved tilbakevendende besøk. Informasjonskapsler hjelper oss å se hvor mange som besøker nettstedet (trafikkmåling), samt hvordan våre brukere interagerer på nettstedet. Vi behandler ikke informasjon om brukeratferd som kan forbinde brukeratferd med bestemte personer.

3.2 Som nevnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-informasjonskapsler for å gi oss innsikt i hvordan de besøkende benytter nettstedet vårt. Vi deler ikke disse dataene med noen, og den viten vi får brukes utelukkende til å forbedre nettstedet og brukeropplevelsen for deg som besøkende. Du kan lese mer om Google Analytics-informasjonskapsler her.

3.3. Du kan velge bort informasjonskapsler fra Google Analytics her (Det anbefales ikke).

3.4. Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk. Ønsker du å slette eller blokkere informasjonskapsler, kan du se en veiledning her.

3.5 Nettsiden bruker informasjonskapsler fra Facebook til trafikkmåling og annonsering.

 

Innsamling av personlige opplysninger

4.1. Er du kunde eller kontakter du oss via lyshygge.dk, lednordic.no, led-nordic.nl, yourshave.dk eller yourwhitening.dk, samler vi inn vanlige personopplysninger om deg, herunder: navn, tittel, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og e-post-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer m.v. Såfremt det på nettstedet blir mulighet for automatisk kortbetaling samler vi også inn kredittkortopplysninger.

4.2. Personopplysninger avgis aldri til tredjepart med mindre du selv uttrykkelig gir tilsagn til dette.

4.3. Vi samler ikke inn spesielle kategorier av personopplysninger (følsomme opplysninger) om deg.

 

Behandling av personlige opplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige opplysninger i det omfanget det er nødvendig, f.eks. når man blir opprettet som kunde. Det kan f.eks. være nødvendig for at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler og tilknyttede tjenester. Det kan også være for å leve opp til de forpliktelsene vi har som norsk bedrift der vi er omfattet av norsk lovgivning.

5.2. Personlige opplysninger må forstås som definert i personvernlovgivningen.

5.3. Vi lager ingen profilering av deg og misbruker ikke dine personopplysninger. Vi gir dessuten ikke videre dine personlige opplysninger uten ditt samtykke, med mindre vi er forpliktet til det i medfør av lovgivningen.

5.4. Er du kunde bruker vi dine personlige opplysninger til å:

Sende ordrebekreftelse, passord og brukerveiledninger til deg

Gi deg kundeservice, support, svare på spørsmål og etterkomme dine anmodninger

Utføre dine ordrer og levere våre tjenester og tjenester

Håndtere administrasjon av kundeforholdet til deg

Fremsende varslinger om nye muligheter, produkter, priser, m.v.

Deling av dine personopplysninger

6.1. Vi kan dele dine personopplysninger med de leverandørene og samarbeidspartnerne som bistår oss med utførelsen av din ordre eller som bistår oss med vår IT-drift, hosting, mailsystem m.v. Det betyr at vi eksempelvis kan dele dine opplysninger med våre serviceleverandører, vår tekniske support og vår bank.

6.1.2. Vi deler dine opplysninger i det omfanget vi er forpliktet til, f.eks. som følge av krav om innrapportering til offentlige myndigheter som Skatteetaten.

Beskyttelse av personopplysninger

7.1. Ifølge personvernloven må dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og under fortsatt hensyntagen til dine rettigheter som bruker. Vi kan likevel ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via nettet. Det betyr at det kan være en (begrenset) risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg tilgang på opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir dermed dine personlige opplysninger på eget ansvar.

7.2. Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter hvert som det formålet de ble samlet inn til avsluttes. Personopplysninger lagres i høyst 5 år.

7.3. Den raske utviklingen av nettet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor rett til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen under pkt. 9. “sist oppdatert” nederst på siden. I tilfelle av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på nettstedet vårt.

7.4. Hvis det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge personvernloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan henføres til deg. Såfremt det viser seg at de opplysningene eller dataene som behandles om deg er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse beriktiget, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har samtidig mulighet å klage på behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage inngis til Datatilsynet.

Sist oppdatert

9.1. Denne personvernpolitikken er sist oppdatert den 24-5-2018.